How to make a Cascading Text Animation with AE?

Za kaskádovou animaci písma či textu lze považovat takovou animaci, která přenese soubor textových znaků na předem dané místo za pomoci konkrétního efektu animace, jímž může být v podstatě jakýkoliv pohyb (vlna, rotace, víření apod.). Začneme vytvořením nové kompozice v After Effects, přičemž do panelu kompozice vložíme nějaký text za pomoci nástroje "T". Zvolil jsem své jméno: Aleš Tomčík.

V "Timeline" panelu (Časová osa) klikneme na šipku u textové vrstvy s nápisem "Animate" (Animovat) a dále na "Scale" (Měřítko), čímž vytvoříme "Animator 1" a "Range Selector 1" (Volič rozsahu). Hodnotu "Scale" nastavíme zhruba na 400%.

V řádku Animator 1 klikneme na "Add" (Přidat) a v "Property" (Vlastnostech) vybereme "Fill Color" (Barva výplně) a následně RGB. Nebudeme-li žádnou vlastní barvu volit, zůstane výchozí, která je červená. Jinak zvolme tu, kterou chceme, aby se na písmu objevila.

Po zvolení nabídky "Range Selector 1" se dostaneme do podnabídky "Advanced"(Pokročilé), kde už můžeme zkoušet různé možnosti nastavení nabídky "Shape" (Tvar). Kromě "Shape" si můžeme hrát s parametry "Start" (Začátek) a "End" (Konec) v rámci voliče "Range Selector 1". Při zkoušení zjistíme, jak všechny tyto parametry ovlivňují chování písma. Defaultním nastavením "Shape" je "Square" (Čtverec), jehož zvolení má dopad na znaky v oblasti výběru, které jsou ovlivňovány vlastnostmi "Scale" a "Fill Color". Když kupříkladu posuneme hodnotu parametru "Start", můžeme pozorovat, jak se textové znaky postupně dostávají mimo výběr a získávají svůj původní vzhled - nakonec bez jakéhokoliv přechodu (efektu).

Je samozřejmě možné vyzkoušet i jiné "Shape", z nichž některé obsahují už mnohem větší zónu přechodu. Podstatná je také skutečnost, že textové znaky uprostřed výběru bývají ovlivněny v plné míře, kdežto čím víc se nacházejí k čárám "Start" nebo "End", tím menší vliv na ně má nastavení parametrů "Scale" a "Fill color". Pochopitelně - znaky nacházející se mimo výběr, nejsou ovlivněny vůbec. Tvar "Ramp Up" (Nárůst) je odlišný od ostatních v tom, že naopak využívá hodnot "Start" a "End" k vytvoření přechodu od původního textu (bílá barva písma a jeho normální velikost) v bodě "Start", až po text plně ovlivněný nastavením (červená nebo jiná zvolená barva písma a jeho velikost 400%) v bodě "End". Všechny znaky před "Start" nejsou přitom ovlivněny, všechny znaky za "End" jsou ovlivněny v plné míře. Velikost tohoto přechodu v praxi je pak dána počtem textových znaků, které použijeme, což si ostatně můžete sami vyzkoušet. Přesně tento "Shape" je pro vytváření kaskádových textových animací ideální (podobně se chová třeba ještě "Ramp down".

V oblasti voliče "Range Selector 1" nastavíme hodnotu "Start" na 0% a posuneme hodnotu parametru "End" na 30%. Budeme pozorovat, že všechny znaky, které se nacházejí za bodem "End" budou nastavením (námi zvolená barva písma a námi zvolené zvětšení 400%) plně ovlivněny. K dalším experimentům můžeme využít také hodnotu "Offset" (Odsazení), která je přidávána k hodnotám parametrů "Start" a "End". "Offset" je velmi užitečným nástrojem pro animaci obou těchto bodů najednou při zachování stejného vztahu mezi nimi, a tím pádem i šířky výběru. Vyzkoušejte různá nastavení "Offset" a pozorujte panel kompozice!

Nyní můžeme vyzkoušet konkrétní kaskádovací efekt. Ukazatel aktuálního času nastavme na 0:00 a klikněme na animační stopky u parametru "Offset" Jeho hodnotu nastavme na -33%, čímž oblast přechodu posuneme úplně k levému okraji nápisu. Jinými slovy - výběr se odsadil přesně před bod "Start". Poté se posuneme třeba do časového bodu 2:00 a "Offset" nastavíme na 100%. Jak už jsme si řekli, "Offset" je velmi užitečným nástrojem pro animaci obou těchto bodů najednou při zachování stejného vztahu mezi nimi, a tím pádem i šířky výběru, takže přidáváme 100% jak parametru "Start", tak parametru "End", čímž se oba zvýší na maximum a celá oblast přechodu se přesune doprava. Pro lepší pochopení animace je možné posouvat ukazatel aktuálního času po časové ose tam a zpět. Ukazatel můžeme nechat i v čase 1:00, abychom uviděli, co se stane v následujících krocích, kdy se budeme snažit, aby se textové znaky objevovaly až při kaskádování. Teď ale několik obrázků toho, co jsme doposavad prováděli:

Teď se budeme snažit, aby se textové znaky objevovaly až při kaskádování, což není nic náročného.

Na tlačítku "Add" v řádku "Animator 1" zvolíme "Property" a tam "Opacity". "Opacity" nastavíme na 0%, což způsobí, že v "Ramp up" bude neprůhlednost znaků přecházet od 100% v bodě "Start" po 0% v bodě "End". Kromě obrázku je možné shlédnout i krátké animační video, abychom efekt viděli takříkajíc "naživo":

Další věcí, s kterou si můžeme pohrát, je přizpůsobení kotevního bodu "Anchor Point", protože do této doby se změny odehrávaly na základní (spodní) lince textu. Chceme být více kreativní!

A proto se nejprve posuňme do 1:00, tedy do poloviny animace, a zvyšme (zatím dočasně) hodnotu parametru "Opacity" na 50% a sledujme změny. Klikneme na "Add" a zvolíme "Property" a poté "Anchor Point". Tím přidáme do "Animator 1" další vlastnost - ano: kotevní bod. Posouvejme souřadnice X nebo Y anebo obě kotevního bodu a pak sledujme, co se děje s kompozicí. Až skončíme, dejme "Opacity" zpět na 0%. Pokusy mohou vypadat třeba jako videa níže, a tím jsme se naučili naprostý základ práce s kaskádovou či kaskádovací animací textu, přesněji jednotlivých písem, neboť animovat jdou i celá slova - ale o tom až příště.